ОБРАЗОВАНИЕ:
Образователно-квалификационна степен: магистър
Специалност: „Социална психология”
Професионална квалификация: Социален психолог
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

  • Сертифициран медиатор № 20060721004 в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Член на УС на СНЦ “Асоциация за извънсъдебно разрешаване на спорове” – гр. Бургас

Тренинг-програма по управление на човешките ресурси

Специализирала три години в сферата на трудовата и организационната психология;
Психодиагностика и консултативна психология

Самостоятелна практика в гр. Бургас, ул. „Шейново” № 3, ет. 2, офис № 216
Тел. 0886 313 121
Еmail: dima_jeljazkova@abv.bg