Образование:    Магистър по социална психология ВТУ „Св.Св. Кирил и Методии“ .

Квалификация:  Четири годишна специализация в Международна академия „APICS – LUGANO/SWIZERLAND WESTDEUTSCHE AKADEMI“ в сътрудничество с МУ София.
Частна психотерапевтична практика в гр. София и гр.  В.Търново. 

За контакти: 
0886 32 95 52
0878 39 99 45

e-mail:   did_consult@abv.bg