Димитринка Димитрова

Образование:    Магистър по социална психология ВТУ “Св.Св. Кирил и Методии” .Квалификация:  Четири годишна специализация в Международна академия “APICS – LUGANO/SWIZERLAND WESTDEUTSCHE AKADEMI” в сътрудничество с МУ София. Частна психотерапевтична практика в гр. София и гр.  В.Търново.

За контакти: 
0886 32 95 52
0878 39 99 45
e-mail:   did_consult@abv.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *