Добрините и злините

Добрините, поради своята слабост, били прокудени от Злините. Възнесли се на небето. И запитали Добрините Зевс как трябва да постъпват с хората. А той им казал: не всички заедно, а една по една да ги спохождат. Та затова Злините, понеже са близо до хората, постоянно ги връхлитат, а пък Добрините стигат по-бавно — докато слязат от небето. Никой лесно не случва на добрини, а всеки от нас ежедневно бива поразяван от злините.

Добрини и злини
Добрини и злини

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *