Образование: 
Психолог – завършена специалност „Психология” през 1993 г. в СУ „ Кл. Охридски”;
Психотерапевт – сертифициран позитивен психотерапевт и базов треньор към Дружество по позитивна психотерапия в България от 2004 г.

Стаж: 16 години като консултативен психолог и 5 години като психотерапевт.

Области на реализация:
Психодиагностика;
Индивидуално и групово консултиране на безработни лица и хора в неравностойно положение;
Психологическо консултиране на жертви на насилие;
Психологическо консултиране и психотерапия на деца и родители;
Индивидуална и фамилна психотерапия;
Обучителни групи по позитивна психотерапия.

Месторабота: психотерапевтичен кабинет в гр. Горна Оряховица

За контакт:
GSM 0889 019 125
dmpetrova@yahoo.com