Доц. Кольо Тодорков – психолог, психотерапевт

Дългогодишен преподавател във висше училище и практикуващ психолог.

Специалист в областта на когнитивната психология и психотерапия, психология на групата, психология на пола, експериментална психология, психология на стреса.

Месторабота – гр. В.Търново

Телефон за контакти: 0889995530

email: todorkov@mail.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *