Завършва специалност медицина в Медицинска Академия – гр. София през 1988 г. с пълно отличие. Работи в различни психиатрични клиники в София и страната, придобива специалност по психиатрия през 1994 година.

Образование : Висше, магистратура
Стаж: 20г.

Квалификации : В продължение на осем години е асистент в катедрата по психиатрия на МА, притежава сертификат по психодрама, лицензиран от професор Бернхарт , както и сертификат по краткосрочна психотерапия и когнитивно-поведенческа психотерапия.
Терапевтична област : краткосрочната, проблемно-ориентирана психотерапия, когнитивно-поведенческа психотерапия и кризисни интервенции.

Месторабота : частен кабинет

Конкакт:
Град София,
www.terziiski.com
тел:0888 632547