Д-р Цветанка Владимирова Маринова – психолог, психотерапевт. Професионалист с дългогодишен опит в детско – юношеската, медицинската, спортната  и обща психология.

Образование: Докторат –“Мотивация за високи постижения”  Магистър по психология и педагогика, СУ “Кл.Охридски”

Сфери на  дейност: медицинска психология; спортна психология; детска и училищна психология; Позитивна психотерапия; консултативна психология.

д-р Цветанка Маринова

д-р Цветанка Вл. Маринова

Умения и компетентности за психотерапевтична работа при: лични проблеми; конфликти  в семейството; партньорството; екипа.

Реализира успешна формираща, корекционна и психотерапевтична с деца и юноши.

Майстор-треньор към Дружеството  по Позитивна психотерапия в България-асоцииран член на ICPP, WCP, EAP.

Участва в  национални и международни научни форуми по психология и психотерапия .

Варна, tel. 0899655315, 052/468446,
E- mail:cvetamar@abv.bg