Образование:
Магистър по клинична психология, ЮЗУ “Н. Рилски”; специалност по Клинична психология, Медицински университет – София.

Следдипломна квалификация:
Краткосрочен терапевт.
Психодрама-асистент към фондация “Психотерапия” 2000.
Формиране в психоанализа от 2005 г.

Членство: 
Асоцииран член на Асоциация Българско психоаналитично пространство. 
Член на Българската асоциация по психотерапия.
Член на Дружеството на психолозите в България.

Месторабота и стаж:
От 2001г. – клиничен психолог и групов психотерапевт в Клиника по психиатрия, УМБАЛ “Александровска”, София.
От 2002г. – частна психотерапевтична практика в гр. СОФИЯ

Контакти:
Телефони: 0888 580 030; 855 74 55;
e-mail: mail@bozhkova.info
web-сайт: www.bozhkova.info