За себе си:
Работя като консултант на свободна практика в области, които съм специализирала през трудовата си практика в България и Великобритания, а именно: деца и семейства в риск, когнитивно-поведенчески подходи за личностно развитие, индустриална психология и криминална психология.
Изготвям индивидуални и групови програми за личностно развитие по заявка.

От 2002-ра година насам, водя обучения за развитие на умения, чрез интерактивни методи.

Участвала съм в изготвянето и реализирането на програми за обучения на бизнес организации, местни власти и организации от нестопанския сектор във всички етапи на тренингите – логистиката, провеждането и оценка на ефективността.

Занимавам се активно в развитието на гражданското общество в България, чрезНПО сектора.

От известно време, активно работя за осъществяването на програми за подобряване на психичното здраве и превенция на стреса, както и за обществено значими каузи, каквито са превенцията на насилието и асоциалното поведение. Това породи необходимостта от създаване на Център за превенция на стреса „Серенити“, където работя в партньорство с други организации, които имат отношение към душевното спокойствие и благополучие на хората и общността ни.

Автор съм на изследвания, книги, помагала,  статии и програми със социална и психологическа насоченост.

Практиката ме е направила прагматична и залагам на методите и техниките от типа „какво работи”, т.е. доказали своята ефективност. Освен в ефективността на когнитивно-поведенческите техники, вярвам в холистичните методи за справяне с проблемите и стреса в ежедневието.