Образование: Магистър по аналитична психотерапия, Westdeutcshe Academie, Мюлхайм, Германия (1997- 2004)
Други специалности: Предучилищна педагогика, Югозападен Университет Неофит Рилски (1985- 1989)

Жулиета Кузманска е аналитичен психотерапевт от неорайхианската школа. Работи в следните сфери: стрес и кризи, неврози, депресии, фобии, ли87ностен дискомфорт, емоционална нестабилност, семейно консултиране, отношения родители-деца; тренинги и семинари на фирми с цел подобряване на психологичния климат в колектива.
Стаж: 16 години

ZhulietaОбласт на професионална компетентност: Клинична психология, Психология на личността, Психологично консултиране, .Междукултурна психология, Психология на развитието, Психодиагностика, Емоции и мотивация, Психотерапия, Сексуално поведение и сексуално насилие, .Психология на малката група, Проблеми в ученето.
Месторабота: Американски Университет в България;
Длъжност: психолог
Кабинет по психотерапия: София
Цена на услугите, които предлагам: 45 лв.
Адрес: София 1408, ул Енос 11
Тел. номер: 0887 979 756
Email : kuzmanska_psh@abv.bg