Внимание! Статията е под закрила на авторското право.

Информацията, която ще прочетете Не е строго секретна. Тя е на автор с име „Посветен“, който я предостави специално за „Психична централа“ и има за цел да ви даде на разположение иновативна и алтернативна теория относно темата Haarp/Chemtrails и други отклоняващи вниманието ви явления.

Целта на химическите самолетни линии, на английски Chemtrails (кемтрейлс) и още много други „мистични“ и тайни събития и феномени имат за цел две неща!

planet1

# Привличане на вниманието към тази случка на ниво засилен обществен интерес сред будните и търсещи души, които виреят по земята,  незадоволени в личния си живот, интересуващи се от конспирации и мистицизъм, последвано с дискусии в немалка част на Интернет площта, както и все повече телевизионни предавания. Привличането на вниманието към тази вечеринка не е случайна и не най-важна тук е вредата от биологичните агенти, които се разпръскват във въздуха, защото така или иначе това не е смъртоносно оръжие! В никакъв случай не е безвредно, но не това е главната цел на главите, които стоят зад тази композиция.

След като се създаде прение и словоборство, която полемика продължава от много години по въпросния заплетен и сложен въпрос, хората се объркват и едни започват да говорят, че това е много вредно и страшно, а други не обръщат внимание или спорят, защото искат да бъдат различни, като по този начин дори без да си вярват напълно, приемат себе си като много информирани и в същото време са скептици. Главната причина, заради която тези неща се случват е съвсем различна от абсолютно всичко, за което е говорено или се подозира!

Разпръскване

Разпръскване

Целта, на Главните/елита, който поръчва музиката е да управлява света! Те осъществяват контрола над планетата с не един способ или техника, но това е един от тях. Става въпрос за разединение. Този метод действа чрез разцепване на масите. Елита раздробява и предизвиква несъгласие по един начин чрез религиите, които са създадени със същата цел, но това за Haarp и други събития отделя и разкъсва допълнително. А планетата се задвижва и съществува благодарение на енергията, която се излъчва от вибрацията всички обекти-материя и най-вече хората – създанията с дарбата да разсъждават. Тук е най-тънката част за този заговор или подмолие (някой го наричат с думата конспирация). Елита и Кръвните линии не просто отравят планетата с биологическите линии, но те тотално объркват мисълта и спокойствието на човешките създания, които работят оприличавайки ги като роби. По този начин осъществявания контрол е допълнително централизиран в каузата за надзираването на робите. Управлението и надмощието на тези хора е заради дезориентацията на вас, поданиците по цялата планета, които сами сте си виновни, тъй като неутолимата алчност и скъпернически егоизъм, допълнен със завист – чувство, което преобладава почти във всеки от вас, са ви направили зависими и подчинени! В социално-икономическата система, в която се намирате и при която не получавате лична свобода и всички вие сте подложени на труд, бивате притежавани от раждането си, до смъртта. Това няма как по друг начин да бъде променено, докато самите вие не помислите върху по-горните изброени качества в почти всеки от вас. Себелюбието носи два пъти повече вреда отколкото положителен добив.