В живота има ситуации, които изискват много усилия и често изчерпват ресурсите ни за справяне с тях. В такива моменти е необходима помощта на психотерапевт.

 

Образование: Бакалавър „Предучилищна педагогика с английски език”, магистър „Психология на управлението“.

zornica-icp

Специализации: Аналитична психотерапия – Неорайхиански модел в Институт по Психотелесна Психотерапия – четиригодишен годишен курс на обучение. Психотерапевт.

Завършени курсове:

Курс по Клинична психодиагностика.

Курс по Когнитивно-поведенческа психотерапия.

Сертификат за владеене на личностен психодиагностичен тест МИНЕСОТА (MMPI).

 

Практически опит: участия в психотерапевтични тренинги и семинари, индивидуално и групово консултиране, консултации с тийнейджъри, участие в интервизионни групи, практика по клинична психодиагностика.

 

Членство: Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество-член на Българската Асоциация по Психотерапия (БАП) от 2008г. и Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия (EABP) от 2010г..

 

Адрес:       гр. София, ж.к. Борово, ул. Родопски извор №53, ап.1

E-mail:       zornica.stoilkova@yahoo.com

Тел.:         0898 677 400