Иванка Сотирова – психолог

Образование:
Бакалавър по психология и педагогическа правоспособност по психология и логика
           

Магистър по Приложна психология

Стаж: 3 год. 

Работа в областта на детската психология и изготвяне на професионални личностни характеристики.

Стаж и в областта на социалните дейности. 

Контакти:
гр.Варна 0887851083; 0897566021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *