Дипломиран психолог със степен бакалавър от Нов Български университет.

Изкаран стаж в ДЦИРДСН към фондация „Покров Богородичен”за работа с деца със специфични нужди, гр.София и в затвора, гр.Пловдив.

Придобити умения: усвояване на практически умения и стратегий при работа с деца с дефицити, справяне с конкретни поведенчески прояви, изготвяне на психологически заключения и запознаване с конкретни тестови методики.

Има свидетелство за консултант-специалист по КПТ /Когнитивно поведенческа терапия/, което позволява индивидуална терапевтична работа под супервизия.

Ако имате необходимост от:
– справяне със страх, тревожност и вина
– справяне с депресия
– справяне с хранителни разтройства и зависимости
– преодоляване на бариери в общуването
– себеопознаване и/или повишаване на самооценката
– справяне със стреса

Предлагам психологическо консултиране и индивидуална психотерапия на адрес:

Гр. Пловдив; ул.”Иван Вазов” 80

Тел: 0888 91 43 61

e-mail: v_stoimenova@mail.bg