Образование: Магистър консултативна психология ПУ”Паисй Хилендарски”

Стаж: 5 години

Месторабота: Консултант психолор към БЧК
Частен кабинет- гр.Пловдив бл.Васил Априлов № 20
„Психотерапевтично студио Алтернатива”

Контакт:  ул.Захаридово №51 GSM:0895 46 94 90 тел:69 11 57

Обучение: Специализант в Международна академия за развитие на културата и науката-Лугано, Швейцария в
Асоциация Westdeutsche Akademie, Mulheim (D)
Следдипломна специализация по аналитична психотерапия /Неорайхиански модел/- 4 годишен курс на обучение
Оказване на психо-социална подкрепа при бедствия, аварии и катастрофи.
Когнетивно-поведенческа терапия
Психодрама
НЛП

Др. информация : Работил съм като психолог в ДДЛРГ, психолог към БЧК на телефон на доверието и ръководител на екип при оказване на психосоциална подкрепа при бедствия, аварии и катастрофи.Консултиране на жени жертви на насилие и трафик.Работа с деца и юноши с девиантно и деликвентно поведение.

Сфери на дейност: Невротични състояния , тревожност , фобии , панически разтройства, депресии , обсесивно-компулсивно разтроиство , сексуални проблеми , зависимости , справяне с стреса , постравматични разтройства , преодоляване на трудности в общуването , консултиране на семейства и двойки, консултиране на деца и юноши с емоционалнно-поведенчески и обучителни затруднения.

Какво предлагаме : Индивидуална психотерапия, психологични консултации, групи за личностно израстване, семинари и тренинги , неорайхианска психотерапия.