Адвокат Семчева, кога и кое Ви накара да учите право?

– Честно – поради многобройните дела, водени от роднините ми помежду им. По идея на близки хора, тъй като обичам да пиша, но журналистика не беше моята специалност. Да се занимаваш с право означава да се занимаваш активно с проблемите на хората. Предпочитам превенцията на проблемите, но това трудно се постига, поради липсата на информираност на хората на техните права и задължения.

 

Адвокат Силвия Семчева

Адвокат Силвия Семчева

Колко дълго вече практикувате тази професия?

– Правото и най-вече адвокатската професия я свързвам с един задълбочен анализ на събеседниците си: клиенти, колеги, органи на властта. Университетът, до голяма степен, ни въвлича в правото, но с адвокатската професия на практика съм запозната от 3 години, търсейки “призванието ми”. Официално с адвокатската професия се занимавам почти две години.
Юридическият ми стаж ме срещна с много други възможности за развитие. Преди това бях юрисконсулт. Сега предпочитам адвокатската професия с плюсовете и минусите й, колкото и да е сложна, именно заради интензивността й и различните казуси, с които се сблъсквам всекидневно.

 

 

Като квалифицирана, с юридическо образование и правоспособност – кое според вас е най-важното или няколко качества, които адвоката трябва да притежава?

– Университетското образование е важно, защото ни запознава с теоретичните основи на материята. Това, всъщност, важи за всяка специалност. Желанието, средата, външния и вътрешния стимул, според мен, са водещите за усвояване на всяка една професия.
Качества – бих казала всички човешки ценени качества, защото това е професия в услуга на обществото. Взаимовръзката е налице, както и всичко на нашата Планета.

 

 

Някога искала ли сте да промените света, в който живеем? Не като инфраструктура или атмосфера, а по-скоро в манталитет и съзнание.

– ПОСТОЯННООООО! ЕЖЕМИНУТНО да не кажа. Та дори като атмосфера… да изброявам ли?! Може да не ми стигне времето..

 

 

Избройте петте най-важни неща, за които мислите, че ще бъдат от значение за подобряване продуктивността на нашата планета.

1. Преминаване към екологично земеделие, при което всеки от нас сам произвежда храната си!

2. Използване на зелени алтернативи за произвеждане на електричество в домакинствата, както и затопляне на вода;

3. Хигиена на храненето, дишането, движението, тялото и общуването дори. Според мен чрез специални курсове на тази тема;

4. Бих казала Екоселища и възобновяване на „големите семейства“, където всичко е свързано и е общност, движена от общи идеи, за отглеждане на деца и т.н.;

5. Явно си падам по утопията, така или иначе, но ако държавните механизми не работят, то за да „оцелее“ едно общество, за мен основното е връщането към корените – към природата, като източник на енергия и всичко необходимо нам, ако се замисли човек.

Бих добавила – човечеството може да използва научните постижения да подобри ежедневието си, но не мисля, че развитието му е в мегополисите, а сред природата. Това да се използва новото, но да не се забравя старото и важното – крехката връзка човек-пирода!

 

 

Как виждате себе си в личен план след двадесет години и света, в който живеем?

– Оптимист съм. Занимавам се с доброволческа дейност, като се включвам в дела “с обществен интерес”, така да ги нарека.
В личен план – мисля че ще продължа да се занимавам с тази професия, но може и да е под различна форма. Но засега няма “бягане от системата, щом веднъж влезнеш”. Светът трябва да се осъзнае и да оцени това, което има! Бих искала да бъдем по-добри към себе си и да гледаме по-често вътре в себе си, отколкото отвън, за отговорите на проблемите и въпросите ни. Утопия, идеализъм или оптимизъм, не зная, но надежда винаги има и ще я има, докато ни има нас – хората, докато има още хора, които жадуват усмивка и топлота, а не само пари. Но парите са “необходимо зло”, поради създадената система, и те могат както да ти дадат, така и да ти отнемат…всичко – и живота и здравето…

 

 

Оставам с впечатление, че сте посветена. Мислите ли, че света се управлява от хора с нечисти намерения?

– “Посветена” ли ? /смее се/. Ами не знам. „Намираща“, бих казала. За всеки щастието е различно и има различна форма.
Историята е показала, че много хора следват максимата – по отношение на любовта и войната – всички средства са позволени, поради което много хора забравиха как да постигнат желаното. Други пък са отдадени на “научните постижения” и “експериментират” с живи същества… Така де, нали сме много, винаги има невинни жертви. Манипулацията на обществото я има, колкото и да я отричаме…