Иван Неделчев е един от най-компетентните хора в областта на културизма и фитнеса за територията на Република България. Завършил е НСА „Васил Левски“, с още куп следдипломни квалификации

Къде сте завършил и какви са Вашите квалификации?
Завършил съм НСА, специалност физическо възпитание и спорт. Втора специалност културизъм и фитнес – бакалавър.  Магистър съм по стпортна психология. Освен това имам двугодишна след дипломна квалификация, която е „Методист по физическа подготовка и спорт в системата на МВР и БА”. Имам завършен курс за фитнес инструктор и участие в девет научни форума (всички в областта на спорта).

Куп дипломи от десетки институции

Куп дипломи от десетки институции

Какъв процент от време отделяте за спорт?
Целият ми съзнателен живот е преминал в спорт.  Десет години съм тренирал футбол, като достигнах до националните гарнитури. От седем години се занимавам с културизъм и фитнес. Минимум два часа на ден спортувам.
Кое Ви дава стимул да спортувате?
Моят първи и най-голям стимул е да бъда здрав. Не само физически а и психическа. Както са казали и древните гърци „Здрав дух в здраво тяло”.  Естествено спорта се превърна от хоби в моя професия.

Как разбрахте за психичната централа?
Поради това, че съм завършил спортна психология, държа да бъда информиран с всички новости в областта. Така попаднах в сайта, в който има много полезна информация.

Коментирай репликата на Джим Рон „Дисциплината е мостът между целите и постигането им”:
Както в спорта, така и в живота без дисциплина едва ли бихме стигнали далеч. Тя е един от най-важните критерии, с които трябва да се съобразяваме ако желаем да постигнем трайни резултати в която и да е област.

Г-н Неделчев, Вие ми помогнахте да вляза в кондиция, сигурен съм, че не съм първия, който се е възползвал от професионалните ви услуги в областта на спорта.
Да, така е – помагам на много хора да подобрят най-вече своето здравословно състояние. Разбира се всеки има различни цели. Някои целят покачване на мускулна маса. Други – редуциране на телесното тегло. Опитвам се да бъда в помощ на всички.

Имате доста награди от научни симпозиуми.
Да, занимавам се и с научна дейност. Най-вече в областта на културизма и фитнеса. Надявам се да допринеса за развитието на този спорт в България.

Другото, което променихме освен моята физика само за няколко месеца е моя мироглед за живота и спорта в частност.
При Вас промяната е доста видима. Най-вече, защото Вие бяхте много мотивиран да постигнете целите си. Ефекта е видим, а съм сигурен, че който започне да спортува сериозно, ще разкрие колко богата и ценна е идеологията на спорта. В тази връзка искам да цитирам една древна мисъл: „Стремежът към физическо съвършенство е показател за висш интелектуален потенциал”.

Къде е мястото на психологията в спорта?
Все още спортната психология е подценявана от много спортисти и треньори, но това въобще не означава, че тя не заема основно място в развитието на съвременния спорт. Не случайно големи страни като Америка, Китай и Русия ангажират все повече психолози в своите спортни клубове и резултатите не закъсняват. Аз мисля, че не е далеч времето, в което и в България този много важен компонент ще намери своето достойно място.

Заключителни думи към посетителите на психичната централа:
Искам да кажа на всички да намерят малко време за спорт, защото спорта с неговата психорегулаторна и биоадаптационна функции могат да бъдат един голям плюс в живота на всеки един от тях.