Използването на Интернет за конкретна цел може да доведе дадено лице да се занимава с някои поведения, които да изменят неговите  характеристики (като например не се чувства социално приет или да доведе до ниска самооценка уважение), може да доведе до това да се оттегли в „безопасен” кибер свят на чат стая и порнография.

internetpas2Две научни статии бяха публикувани много скоро, с което хвърлиха светлина върху така наречената „ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТ”. Понятието, което пропускахме и пренебрегвахме поради куп различни причини, една от които е липсата на научна валидност.
Първото проучване и методика за Интернет пристрастяването, която се използва от почти всички изследователи е точно това явление, наречено Млада диагностика Questionnaire, разработена от създателя на нарушения – Кимбърли Янг. Учените прилагат теста в 424 австралийски колежи сред студентите и откриват статистическа разлика между „Интернет зависими” и хора, които вкарват по изключвател „Интернет пристрастеност”-та  (тези, които се смятат за рискови) в размер на времето, прекарано онлайн, или по принцип психологически стрес. Обобщително изяснено това значи, че Интернет зависимостите биха могли да се разделят на две части:

  • Интернет зависими
  • Интернет пристрастени

Интернет зависимите” са хора, които ползват Интернет като средство, което по нормален начин им помага както в тяхната работа, през свободно време и средство за комуникация, така и за купуване и продаване, търгове и др. опции, за които Интернет те използват.

Другия вид „Интернет пристрастени” са тези, които стават и мислят за компютъра, където неизменна част от живота им не само, че е влязал в ежедневието като нещо неизменно и първо сигнално, а и имат чисто физическа нужда да видят кой е писал е-mail, лично съобщение в някоя система за Интернет запознанства или чисто и просто те се нуждаят да отворят любимия си сайт и започнат да сърфират. За тях това е не просто забавление, работа, средство за пазаруване. Те изпитват хронична нужда от компютъра, без който чувстват огорчителна празнота (пример ако са някъде, кътето нямат тези средства).

zombie-200Изследователското изучаване на Интернет пристрастяването може да се базира на неговите резултати на една мярка, която не може да прави разлика между мнение, което има нарушения, както и тези, които не могат да имат разстройство. В опасност е един от тези термини, които често се използват в научните изследвания с викторини, този термин иска да даде на клинициста малко свобода на действие при вземането на окончателно решение за това дали да се диагностицира проблема или не. Но в областта на научните изследвания, такава група muddies емпиричното води и поставя под въпрос валидността и полезността на подобна мярка. Проблемът с тази мярка е вероятно неговата чувствителност. С 8 въпроса, то не може да направи много добра работа в своя опит да се прави разлика между „нормално” Интернет употреба, както и това, което може да доведе до поведенчески проблеми в живота на човека. Изпитът също не се отчита за различни схеми за използване в различни етапи от живота на човека. Днешните млади възрастни са много по-свързани с Интернет технологиите, отколкото, да кажем, 65-годижните (или дори младите възрастни родители).
Второто проучване разглежда двете видео игри и Интернет групите в 813 студенти от шест различни институции в САЩ. Това проучване използва млада и не толкова конструктивна и утвърдена диагностика с въпроси, вместо да се пита „по колко часа средно” например.  Тези въпроси са от рода на какви точно занимания се отдавате пред компютрите, напр.  развлечения (игри, музика, филми), заглавия на новини (национални събития, политика, международни отношения), порнография, e-mail/instant съобщения (Internet Messenger), чат стаи, магазини, училище и трудови дейности.
Забележимо отсъства от списъка социалната мрежа инструмент и средство като Facebook, където доста студенти прекарват времето си Онлайн през последните дни, както и така наречените блогове Blogging.  Също така електронна поща и незабавни съобщения, тъй като те са почти същите средносочени или се използват за същите цели (IM е много по-специално, а имейл тенденцията е да бъдат използвани за общи цели).

Тъй като ние сме фокусирани върху Интернет употреба в този пост, няма нужда да се обсъждат и констатират видео игрите. В колежа студенти в това проучване самостоятелно докладвани изразходват около 3 и половина часове на ден в Интернет по имейл за трудови дейности.

Ето какво учените установиха:
Що се отнася до Интернет употреба, резултати подчертаха необходимостта от по-внимателно проучване на Интернет използването по отношение на тези дебати, които съществуват от години – както и този за гледането на телевизия (Андерсън и др. 2001). Макар, че са на лице констатации за Интернет употреба е отрицателно, свързано със самооценката на стойността, нашите резултати са били по-съвместими със съдържанието на теорията, че това, което Интернет е бил използван, за да се яви в разбирането му значителна роля в живота на младите хора. С други думи, има различни модели на резултатите в зависимост от това как се използва Интернет.
Така например, когато в Интернет е използван за чат стаи, пазаруване, забавления, и порнографията, имаше връзка с отрицателни резултати, включително по-рискови поведения (както за пиене и употреба на наркотици), броят на сексуалните партньори, по-ниска самооценка възприятията и стойността на самочувствие, а бедните отношения с приятели и родители, но когато тя е била използвана за домашна работа, тя е свързана с множество положителни резултати, включително по-малка употреба на наркотици, по-висока самооценка на възприятията и стойността на самочувствието, както и положителни взаимоотношения родител-дете за младите мъже.
Това е един от тези моменти в областта на научните изследвания. Тъй като това е correlational изследване, учените не могат да загатват причинени връзки – те не могат да кажат, например, че Интернет пазаруването причинява на човека да бъде по-сексуално хаотичен например. Всъщност могат да се правят еднакво валидни аргументи, че хората, които имат по-ниско самочувствие и да се ангажират в по-рискови поведение са Online, за да намерят забави. Възможно е да има конкретни типове личности по време на работа тук, но ние няма да го знаем, защото проучването разглежда част от живота на тези личности и тяхното поведение. Какво признават учените:
Възможно е използването на Интернет за конкретна цел, да доведе дадено лице да се занимава с някои поведения, които да изменят неговите  характеристики (като например не се чувства социално приет или да доведе до ниска самооценка уважение), може да доведе до това да се оттегли в „безопасен” кибер свят на чат стая и порнография. Той мое също да е възможно, че различните цели на Интернет са относително доброкачествени и едва започват да се заменят с други неща, които биха могли да бъдат от полза за млади хора (например домашни за студенти, четене на информация като тази в www.maryland.cochranfirmcriminaldefense.com , упражнения, работа и социални взаимодействия). Ние мислим, че последното твърдение е достигането (и оценката от страна на учените), обаче тъй като това е малко доказано, се предполага, че Онлайн социалните взаимодействия са изначално по-малко от качеството, отколкото лице в лице взаимодействията, или четенето онлайн. Някак си е по-малко благоприятно, отколкото образователните книги и четенето им. Не биха могли да се сравнят социалните взаимодействия в училището или кухнята и качеството им с това Онлайн.

Ключът от това изследване е, че той не е само за измерване колко често човек използва Интернет, но какво конкретно прави онлайн, което е по-важното. Ако хората използват Интернет като инструменти за професията си(например имейл системи, мрежови сайтове и web сървъри), то не е чудно, че те биха могли да отчитат по-добри социални взаимоотношения с другите. Всички Интернет употреби – дори и тежки употреби на Интернет – по своята същност не е лошо или проблемно пристрастяващо. Това са много фини връзки, както и тази, която е най-актуална „Интернет зависимост”-та. Широките мерки, които често се използват в изследванията, за да използват онлайн проучването и нуждата за повече специфичност и чувствителност е за ад се разбере продължителността, вече  повече от едно десетилетие.
Източник: Интернет блогове, сайтове и поведения на социални мрежи и единични потребители.