Според „Психология на човека”, алкохолизмът е заболяване, което се характеризира със значително увреждане, което е пряко свързано с устойчиви и прекомерна употреба на алкохол.Увреждането може да включи физиологична, психологическа и социална дисфункция.
Думата идва от алкохола на арабски „Al Kohl”, което означава „същност”. Алкохола винаги е бил свързан с ритуалите на пасажи, като сватби и деления, социални поводи, спортни събития и лица. Медиите често го рекламират. Хората щастливо се излагат на по биричка  около плажа, за да споделят общото си време с нещо, което за тях е приятно. Любовта, секса и романтиката са зад ъгъла, стига да се изпие количеството алкохол, рекламират по телевизионните канали.
Реалността е, че често се злоупотребява с алкохола, тъй като първоначално предлага много  големи обещания и чувство на комфорт. С лека интоксикация, много хора стават все по-спокойни. Те се чувстват по-безгрижно. И при всяко преоценяване на проблема са склонни да губят контрол. Алкохолът може да бъде използван за засилване на добро настроение или промяна на лошо настроение. На първо място, алкохола позволява на пианиците да се чувстват доста приятно, без никакви емоционални разходи. Обаче както с всяка друга дрога, така и с алкохола са необходими повече и повече количества, за да постигане очакваният начален резултат.

Каква е честотата?
Алкохолизъм е сложно заболяване, за което малко хора успяват да разберат. Според  Американската психиатрична асоциация на диагностика и статистически наръчник на психичните разстройства, четвъртото издание на DSM-IV, алкоховната зависимост и злоупотребите с алкохол са сред най-честите психични заболявания в общата популация, с около осем процента от възрастното население страда от зависимостта на алкохола и пет процента от твърда злоупотреба.

Широко призато е, че нялице е генетическа предразположеност към алкохолизъм. Според DSM-IV, рискът за алкохолна зависимост е от три до четири пъти по-висок в близост до роднина с такава зависимост.

Прогресията на заболяването
Алкохолизъм е прогресивно заболяване и то се провежда в няколко фази:
Социален пияч:
това е пиянка, която има не толкова значими проблеми с тази дрога и е в състояние да контролира точката и количеството на консумация. Рядко пие до точка на интоксикация и за тези хора, пиенето е като вторична дейност. Пояснение: например в коктейл, кръгла маса, сватба, семинар, форум и др.

В ранен стадии:
Физическо лице, което изпитва ранните етапи на алкохолизъм, започнало да има проблеми свързани с пиенето. В ранен стадий на алкохолизъм е човек, който може да започне да промъква напитки, започва да се чувства виновен за пиянството си и става разсеян под влиянието на алкохола. С по-голям толеранс са всички признаци на ранен алкохолизъм.
Едно физическо лице, което е влязло в ранен стадии на алкохолизъм, ще търси другари, които са тежки поилки и  губят интерес към дейности, които не са свързани с пиенето. Семейството и приятелите могат да започнат да изразяват загрижеността за лицето консумиращо алкохол. Закъснение за работа или липса от такава също се състят  във признаците за този стадии.

Близък етап:
Когато някой или някоя е влязъл в живота на алкохолика, той става доста трудно контролируем, въпреки отричанията, че е алкохолик. На този етап на алкохолизма, често се пие повече, отколкото е замислил да изпие. Той или тя пият в опит да изтрият чувства, като гняв, депресия, социален дискомфорт. Здравните и социални въпроси и реакции, свързани със спирането на  алкохола могат да бъдат като например: загуба на работа, медицински проблеми или сериозни семейни конфликти по време етапа.

Късен етап:
На този етап, алкохолния живот е станал напълно неуправляем. Медицинските усложнения са започнали да стават многобройни и да включват заболявания освен на черния дроб и на мозъчна функция и разстройства. Остър хепатит, панкреатит, високо кръвно налягане, цироза, кървене от лигавицата са резултата от продължителна употреба. Сърцето и мозъка са компроментирани така, че алкохолика е с най-висок риск за инфаркт или инсулт. Депресия, безсъние и дори самоубийство също преобладават в този етап на алкохолизма.
Състояние, известно като Верник-Корсаков синдром, който включва загубата на паметта, показват щетите от пиенето. Всички деца, родени от една жена, която е пила по време на бременност могат да са в състияние наречено синдром на алкохолен плод, предизвиквайки вродени дефекти.
Алкохолната фаза на този етап е физическо пристрастие към алкохола и ще доведе до припадъци или делириум tremens(DTS), ако той или тя спре да пие. Изключително важно е да се търси медицинска помощ в този момент на самата болест.

ЛЕЧЕНИЕ:
Ако човек е зависим от алкохол, той или тя трябва да бъдат наблюдавани по време на детоксификацията на медицинския процес. Нататъшното лечение може да включи индивидуално или групово консултиране.
Зависимите биха могли да потърсят лечение с индивидуален съветник, включващо програма с  упойващи вещества.
Подпомагането на групи като „Анонимни алкохолици”, са помагали на много алкохолици да останат трезвени и да се откажат, продължавайки към живота си продуктивно и нормално.