Образование :
Психология – Нов Български Университет; Клинична психология – психоаналитична перспектива – Нов Български Университет. Дипломиран психодрама-терапевт към фондация „Психотерапия 2000” (акредитиран от БДПГТ и FEPTO).
Член на: Българско Дружество по Психодрама и Групова Терапия /БДПГТ/; Група за Развитие на Психоанализата в България; Фройдистко Поле – България.
Член на Дружество на психолозите в България /ДПБ/.
Член на Регистъра на Психотерапевтите – БАП.
Стаж :
От 1998 г. – работа с деца в риск, в институции, с увреждания;
От 2003 г. – консултиране и психотерапия на деца /0 – 18 год./ и възрастни.
Работа с бременни и родители. Психодрама. Релационна психомоторика.
Обучения и супервизия на специалисти в психо-социалния сектор.

Квалификации :
– Консултиране и психотерапия на деца /0-18 г./ и възрастни.
–   Консултиране на семейства и родители. Лекции за родители.
– Групова работа – тренинги за себеизследване и личностово развитие. Психодрама.
– Обучения, супервизия, тренинги на специалисти и институции в психо-социалната област.
– Обучител по Психодрама /Фондация „Психотерапия 2000”/.

Психотерапевтична област :
Психодрама, психоаналитична психотерапия, релационна психомоторика

Месторабота : Частна практика

Град: София, Пловдив, Смолян; по заявка

Цени: по договаряне

Информация за контакти : 0888 258 072sunshinepony@hotmail.com