Подслушват ли ви телефона?

За да бъдете следени не само чрез телефонните разговори, които провеждате, но и в режим на покой – когато телефона ви стои на масата, без да говорите по него, е възможно и това е една от главните опции, с които разполага правителството чрез Специални разузнавателни средства.

Има ли начин това да бъде заглушено и какъв?

Подслушване

Подслушване

Няма такъв начин, поради простата причина че хората, които са създали тези инструменти за подслушване, рабоят в сътрудничество с органите на реда и други, разполагащи с тези устройства.

Много потребители, използващи различни умни телефони и други обикновени са се замисляли поне веднъж за начин, с който да претодвратят подслушването. Не само, че няма такъв начин, но същите корпорации създадоха инструменти, които се предлагат с цел да ви предпазят от следене. В България има много дистрибутори и търговци на такъв вид програми за телефон, технически апаратури и машини. Те не действат. Тяхната цел е да ви отклони вниманието, като ви успокои, че вече не сте подслушван и втората им цел е разбира се печалбата, която се генерира все повече от много потребители, купуващи тази техника.

Ако някой иска да ви следи – няма начин, с който да го спрете. Това могат да бъдат десетки методи, а телефона е един от многото. Подобна е теорията за глупаци, които вярват в магии и врачки. Те сами попадат в мрежата на собствената липса на повърхностен разум.

Съвети за предотвратяване на това подслушване няма. Всеки средноинтелигентен българин може да си направи извода, че технологиите са част от живота ви и са създадени с широкоприложимост.

Ако се опитате все пак да разберете кой ви подслушва – вие ще се озовете в безкраен лабиринт, но това е нищо в сравнение парите, които ще ви коства. Някой го правят от любопитство, а други чувстват нужда, заради плановете и користолюбните действия, които извършват.

Съществуваше дупка в тази сигурност преди време, като се набере собствения номер и ако дава свободно – значи ви подслушват. Но това отдавна не е факт, както и шумовете, ехото и други предпоставки за съмнение. Новите технологии са изчистени откъм всякакъв тип подобни подозрения.

Технологично е допустимо и вероятно всеки един телефон или суперкомпютър да бъде следен и начина да предотвратите това е като информацията, която излъчвате с диалога и размяна на мисли е да бъде дезинформираща.

Автор: Посветен