През различни етапи от професионалното си развитие Камелия Калчева е  била: хоноруван асистент по „Социална психология“ в СУ „Св. Климент  Охридски“; психолог-специалист в „Американо-българска лаборатория по  психология на човешката дейност“ към СУ „Св. Климент Охридски“;  преподавател по комуникации и обучение чрез казуси (Public based  education PBE); психолог в Институт по психология към МВР.
Камелия Калчева извършва психодиагностика, психологическо консултиране и         психотерапия. Тя е един от учредителите на Асоциация „ПСИХОЛИС“ за трансперсонална психодрама и холистична психология.
Психодиагностика  – С помощта на професионален психологически инструментариум се  осъществява тестиране  на цялостната личност или на определени  личностни характеристики. Изследване на емоционалното състояние,   тревожност, депресивност, темпераментови особености, личностен профил,   коефициент на интелигентност и други.
Психилогическо  консултиране – Себеопознаване; повишаване на чувството за собствена  ценност и самочувствиието; психосоматични проблеми; проблеми в  партньорската двойка; справяне с  преживяна загуба; проблеми в  общуването между деца и родители; предбрачни консултации; проблеми в  социалното взаимодействие – общуване с противоположния пол; проблеми в  работата
Психотерапия чрез психодрама – Целта на психодраматичната работата (лична или групова) е човек да преоткрие собсвеното си Аз, да осмисли по нов начин случващото се и да вземе живота си в свои ръце. Когато  се осъзнае как действа скритото дълбоко  в личността препятствие, което  спира разгръщането на потенциала й, препятства промената на живота,   омаломощава силите и вгорчава отношенията, тогава идва промяната. Срещите  протичат под формата на психодраматични сесии с един човек (монодрама)  или с група от хора, при които се изиграват сцени от живота (минал,   настоящ или бъдещ) на пациента, които му позволяват сам да открие и  извърви пътя към освобождаване от проблема. Основните терапевтични  фактори, свързани с успеха на психодрамата са: изкуството на   терапевта; спонтанността; креативността; катарзиса; инсайта;  междуличностните отношения; отреагирането в действието и усвояване на  нови модели на поведение; имитационното моделиране на въображаемото  поведение като  игра, (символизация); както и различни терапевтични  техники и неспецифични фактори.                   Образование : СУ „Св. климент Охридски“ магистърски програми „Клинична психология“ и „Социална психология “ 1993г.
Стаж : 15 години
Квалицикации : Завършено обучение за психодрама директор към Фондация „Психотерапия 2000“ с обучители д-р Давид Иерухам и д-р Евгени Генчев
Психотерапевтична област : психодрама, трансперсонална психотерапия
Месторабота : частна практика; водещ на терапевтични и обучителни психодрама групи към Асоциация „ПСИХОЛИС“.                   Град(ове), в който практикувате : Варна, Добрич, София
Цени на услугите, които предлагате : (30-60 лв.)

Информация за контакти : 0888-06-18-17