Образование Магистър “Клинична психология” – 
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Oбучение в психотерапевтични умения: 
· юнгианска аналитична работа – обучителна програма на Българско общество по аналитична психология “К.Г.Юнг”
· психодрама – Психодрама център “ОРФЕУС” – институт по психотерапия 
· когнитивно-поведенческата психотерапия  – обучител д-р Петър Василев
· фокусирана към решения краткосрочна терапия
· курс по хипноза – водещ Милен Николов, Българска асоциация по хипноза
· хипнотерапия – водещ Милен Николов, Българска асоциация по хипноза
· обучение за работа с хора преживели насилие – Фондация Асоциация Анимус
· Участие в множество семинари на водещи български и чуждестранни психотерапевти у нас и в чужбина
Стаж:  4 години


Месторабота: гр. София, индивидуална  практика (под супервизията на  д-р Хелга Томас  – Германия, д-р Евгени Генчев
Контакт:  моб. телефон+359 898 46 47 70, katherinailieva@gmail.com

 

Цени:  20 – 30 лв.