Едно комплексно изследване за проверка на хипотезата, че проявите на агресия на властимащите са в резултат на застрашено его

Както е известно властта не е за всеки. Оказва се, че е доста неподходяща за хора с ниска степен на увереност в себе си и с недостатъчни познания в областта, в която работят. При такива хора нуждата да защитят властта, която имат, провокира механизми на егото, които активират проявите на агресивност към подчинените им.

Изследванията

Психолозите Натанаил Фаст и Серена Чен провеждат четири изследвания върху връзката между агресивността и безпомощността, дължаща се на некомпетентност. (Тук ще разгледаме три от тях.)

В първото интервюират 90 работещи мъже и жени чрез онлайн въпросници за техните агресивни тенденции и степента им на възприета собствена компетентност. Най-агресивните от тях отговарят, че са на високи позиции в компанията, в която работят, и са объркани и обезпокоени от нещо, което се е случило.

За да поверят хипотезата си, че агресивността на шефовете има отношение към некомпетентността и безпомощността им, двамата изследователи помолват участниците да напишат кратки есета за ситуации, в които са били първо безпомощни и след това силни (овластени) и обратно, първо силни и след това безпомощни. След това участниците са помолени да изберат какво наказание да получи студент за сгрешени отговори като възможностите са били да чуе звук със сила от 10 до 130 децибела.

Във второто изследване Фаст и Чен поставят задача на изследваните 98 лица да си спомнят ситуация, в която са били овластени и некомпетентни и след това да предложат наказание за сгрешилия студент.

В третия експеримент 59 участници първо оценяват своята компетентност и тогава попълват тест за своите лидерски способности. При това изследване обаче участниците не разбират резултата на своите лидерски способности, а на част от тях се казва, че са компетентни, а на другата част – че са некомпетентни. След това се преминава към определяне на това какъв тест за интелигентност да се даде на партньор, които се стреми да получи награда, ако го реши.

Резултати
Резултатите от първите два теста сочат, че възприемащите се като най-некомпетентни и най-овластени участници избират по-силно ниво за наказание (средно 76 децибела), докато останалите се вместват в по-поносими граници (60 децибела). С други думи, колкото по-некомпетентен се чувства шефа, толкова по-агресивен става и това се изразява в избора на по-силни наказания, които да прилага спрямо подчинените си.

При третото изследване изборът на по-труден тест е повлиян от това, как участниците възприемат своята компетентност и какво са чули за своите лидерски способности. Тези, които са оценили ниско своята компетентност и едновременно с това са чули, че не притежават лидерски способности, избират най-трудните тестове за своите партньори.

Как да се противодейства?

Фаст предлага, на базата на доказателства от това и други сходни изследвания, да се използва ласкателство. Оказва се, че комплиментите, но не прекалените и фалшивите, действат успокояващо на несигурните и обезкуражени шефове и допринасят за понижаване на тяхната агресивност. А когато тези комплименти са прекалени или фалшиви, се получава обратен ефект – шефът за кратко като че ли се успокоява, след което обаче става още по-раздразнен, тъй като такива нереални комплименти практически увеличават откъснатостта му от действителността и още повече усилват чувството му за некомпетентност.