Лили Барутчиева е психолог, психотерапевт и фирмен консултант, в областта на индустриалната психология. В продължение на пет години тя обогатява инструментариума си от психологически техники и умения, най-близки до възгледите и убежденията, доказали практическата си ефективност, като техниките на когнитивно-поведенческата психотерапия и краткосрочната позитивна терапия, както и области, обхващащи бизнес–индустриалното психологическо консултиране.

 

Лили Барутчиева

Лили Барутчиева

От края на 2007 година организирах  Център за психологическо консултиране и личностно развитие „КЕХ-ЛИБАР”. Стремежът ми бе продиктуван от вече крайната необходимост от популяризирането на психологическата помощ и психотерапия в обществото. Да се даде възможност на хората, които са поели грижата за психичното си здраве в свои ръце и за  тези хора, на  които им е необходима  професионална подкрепа и помощ, това да стане.
Апелирам към всеки, който е отворил този  сайт, да не среща колебание и затруднение,   а да се свърже с мен,   да зададе въпросите си, да поговори за всичко, което го тревожи или да помогне на  скъп за него човек. В бързия  резултат сами ще се убедите, ще го усетите в собственото си настроение, енергийна сила и лична удовлетвореност.
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР! Лили

Образование : ВТУ – Магистър психолог, 2005г., Специализация ВМА Пловдив – клиничен психолог, 2007г.,  НЛП школа – СИНТОН Русия, 2006г.  НЛП Институт –  М. ПРУСАЦ –  Австрия 2008г.,
Стаж : 5 г.
Квалификации :  индивидуално и групово консултиране, психотерапия,   сертифициран  НЛП –практик