Образование:

  • Магистър Психолог – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
  • Базисен позитивен психотерапевт, обучаващ се в майсторско ниво.

Професионален обхват:

  • Детско – юношеско психологическо консултиране;
  • Индивидуално и семейно психологическо консултиране;
  • Работа с деца и жени в риск, в институции;
  • Групово и индивидуално психологическо консултиране и подкрепа на бъдещи и                   настоящи родители, изпитващи затруднение в отглеждането и възпитанието на децата;
  • Психологическо консултиране и подкрепа на самотни родители;
  • Кариерно консултиране.

27229_1436547874948_5886623_n/ детска агресия, училищен тормоз, неприемливо за околните поведение, затруднения в комуникацията с околните, срамежливост, ниска самооценка,   детски страхове, енуреза, анорексия, нарушения в съня, безпокойство и тревожност, депресия, стрес, затруднения в партньорските и междуличностни взаимоотношения, пред и следродилна депресия, чувство на несправящ се родител и други /

Стаж:   3 години

Месторабота: ГПЧЕ „Йоан Екзарх” –  педагогически съветник и психолог ; ЦОП„ Нов живот” ; Фондация „ SOS – семейства в риск”.

Град, в който практикувам: Варна

Контакти: E-mail:  linajundova@abv.bg

GSM: 0887 407475