Г-н Маленов е психоаналитично ориентиран психотерапевт, също така специализиран в психодрамата. Предлага индивидуална консултация, групова психотерапия за възрастни, юноши и деца.

Образование: Магистър (Философия, Психология – СУ „Св. Климент Охридски“)

Специализации:  8-годишно обучение по психотерапия към фондация „Психотерапия 2000”, дипломиран Психодрама-терапевт (акредитиран от БДПГТ и FEPTO). От 2006 г. специализирам психоанализа към Психоаналитичен институт за Източна Европа (PIEE) с тренингова анализа в Лондон, Великобритания. Член съм на Българската асоциация по психотерапия, на Международната асоциация по групова психотерапия (IAGP) и на Управителния съвет на Българското дружество по психодрама и групова терапия. От 2002 г. съм преподавател в Нов български университет.

Стаж: 8 г.

Квалификации:

– Индивидуално консултиране и психотерапия за възрастни, преживяващи психологически и емоционални проблеми (депресия, тревожност, синдром на професионална умора (burnout), емоционална нестабилност, злоупотреба с вещества, проблематични взаимоотношения, травма, раздяла, загуба и др.)
– Индивидуално консултиране и психотерапия за деца и юноши със смущения в емоционалното развитие (тревожност, агресивност, проблеми в общуването, приемане позицията на „жертва”,   противообществени прояви, хиперактивност и дефицит на внимание, злоупотреба с вещества, рисково поведение и др.) и техните семейства.
– Групова психотерапия и личностно развитие в група със средствата на психодрамата за хора, търсещи по-задълбочено себепознание, емоционална автономност и лично развитие.

Психотерапевтична област: психоанализа, психодрама

Месторабота: Център за психосоциална подкрепа – София, частна практика.

Град(ове), в който практикувате: София

Цени на услугите, които предлагате: 20-30 лв. на сесия

Информация за контакти: e-mail: malen.malenov@gmail.com, мобилен тел.: 0888 835 976