(работещ под супервизия)

Вярвам че… във всяко Грозно пате, се крие един непораснал лебед. Харесва ми да бъда свидетел и участник в промените (в нагласите и поведението), които настъпват с хората, потърсили моята помощ.  Вярвам, че всеки един от нас (възрастен или дете) има потенциални възможности за самопомощ. В това виждам и моята задача – да разкрия тези качества и способности и да помогна на клиента сам да намери нови, различни и вероятно по-добри решения, които до този момент са били вън от хоризонта на неговото съзнание.
Това ми разбиране се формираше докато учих обща психология в ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, и най – вече през дългогодишното ми обучение в метода на Позитивната психотерапия към ДППБ – една от най-големите извън Германия организации, разпространяващи системни психотерапевтични познания и практика, чиято дейност се контролира организационно и супервизира от самия автор на метода и обучителите от Висбаденската Академия по психотерапия (WIAP).
В работата си  се придържам предимно към позитивния подход, използвам и елементи от  системен подход, психодрама, арт – терапия, НЛП и др.  – в зависимост от конкретното дете или семейство, от конкретния случай.
За мен:
Мариана Маринова – магистър-психолог; член на ДПБ; ДППБ и WAPP.
Допълнителни квалификации:
Обучение в Позитивната психотерапия – базисно и майсторско ниво към ДППБ.; 2004 –
Лично самопознание/лична терапия/- ДППБ; гр. Варна; 2011г.
Обучение в Игрова терапия – Институт по позитивна психотерапия – гр. София; 2006 – 2007г.
Обучение в Използване на системен подход при работа с деца и семейства – „Фондация социални общности”- Консултативен център „Плиска” ; гр. София; 2007-2011г.
Обучение в Юнгианска психотерапия и психоанализа – Българско общество по аналитична психология „К.Г. Юнг”; 2006-2007г. /80часа/
Професионален обхват: 
Детско-юношеско терапевтично консултиране
Индивидуално и семейно терапевтично консултиране
Контакт:
Кабинет – гр. Русе, кв. „Възраждане”.  Тел. 0885 864202;
c.c.pliska100@abv.bg