ОбразованиеВТУ, Магистър психолог; ПУ, специализация Клинична психология; БАКПП, Психотерапевт
Стаж: 4 години

Друга информация:
Кабинетът предоставя следните услуги:

  • специализирана психологична оценка и консултация (при необходимост-консултация от психиатър)
  • психологично консултиране, психообучение
  • индивидуална психотерапия
  • фамилно и брачно консултиране и психотерапия (семейства, двойки, деца и родители)
  • психологично изследване (психологична годност за извършване на завещания, сделки с имот, за явяване на ТЕЛК)
  • групи за: трениране в социални умения, справяне със стрес, асертивен тренинг
  • невротренинг (за подобряване на концентрацията и паметта, управление на стреса, повишаване на творческите способности, повишаване на мотивацията)
  • интернет консултиране

Кабинетът предоставя специализирана терапевтична помощ и психологични услуги при гарантирана дискретност, уважение към човешкото достойнство и правото на свободен избор. Помощта е за хора с психологични затруднения, в състояния на криза и емоционален стрес, нарушено социалното функциониране и снижени адаптивни годности към значими житейски промени, както и за хора, страдащи от психични нарушения – депресия,   безпокойство, тревожност, различни форми на страх (фобии), паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, зависимости, хранителни разстройства и други. Цели се намаляване на психологичното страдание, преодоляване преживяване за вина, срам, страх от отхвърляне, обезценяване, изолация, зависимост, нарушено социално функциониране, намалена работоспособност; постигане на психично, емоционално и социално благополучие.

Кабинетът работа с деца и възрастни. Всяка среща се нарича сесия. Стандартната продължителност на всяка от индивидуалните сесии е 45-60 минути. Основната цел на първата консултация е да се изгради формулировка по случая, на базата на която по-късно да се формулира терапевтичен план. Срещата може да завърши с еднократна консултация или с планиране на терапевтична програма.

Месторабота: Кабинет психотерапия, психодиагностика и невротренинг

Контакт:
Център за психологична дейност
ул. „Май“ No 9
4000 Пловдив
igarenska@gmail.com
+359 888 460 406