Сфери на компетентност: психодиагностика, подбор на персонал, психологично консултиране и психотерапия, тренинги за развитие на  професионално значими личностни качества

Психодиагностика – тестиране и диагностика  на цялостната личност или на определени личностни характеристики; изследване на емоционалното състояние, тревожност, депресивност, темпераментови особености, личностен профил и други.

Психилогично консултиране и терапия – себеопознание; повишаване на чувството за собствена ценност и самочувствиието; психосоматични проблеми; проблеми в партньорските взаимоотношения; справяне с  преживяна травма; проблеми в общуването и в работата.

Образование : СУ „Св. климент Охридски“ – магистър по психология

Стаж : 26 години в Институт по психология – МВР

Квалицикациия: Българска асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия – базови терапевтични умения

Град, в който практикува : Варна

Информация за контакти : 0988820706