Образование: Бакалавърска степен „Психология“ – завършена във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. В. Търново

Магистърска степен „Клинична и консултативна психология“ – завършена в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Месторабота: ЦСРИ за деца с увреждания, гр. В. Търново, към Фондация „МСС- България“ Свободна практика

Стаж: 8 години

Предоставям:

Mariq 1 Blizuk plan– занимания за ранно детско развитие на деца от 0 до 7 години;
– подкрепа на родители по отношение на затруднения , свързани с отглеждането и възпитанието на децата;
– преодоляване на емоционални и поведенчески проблеми при деца в детска, предучилищна и училищна възраст (различни форми на агресивно и неприемливо поведение, нарушения в комуникация с околните, променливо емоционално състояние, нарушения в съня, детски страхове, тикови разстройства и други);
– подпомагане на развитието на деца с увреждания (синдром на Даун, умствена изостаналост, аутизъм, ДЦП, ХАДВ и други);

За контакти: e- mail: mimist@mail.bg GSM: 0888198735 гр. В. Търново