Михаил Михайлов е завършил магистратура „Клинична и консултативна психология“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Неговата тясна специализация е в детско- юношеското консултиране и консултиране при тежки раздели и загуби. 

Професионален опит: 12г.

От 2006г. до 2011г. участва като  котерапевт в група за Индивидуална психоаналитична психодрама за деца и юноши към Асоциация „Българско психоаналитично пространство“.

От 2006г. до 2008г. работи като психолог в „Ново начало“- терапевтична общност за лечение на зависимости.

От 2011г. до 2012г. участва като котерапевт в група за Индивидуална психоаналитчна психодрама за деца и юноши, насочени от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

От  2011г. до 2016г. работи като психолог в „АСЕТ- Център за подпомагане на хора, преживели изтезание“.

От май до юни 2016г. е обучител на социални работници, интервюисти и юристи от Държавната агенция за бежанците и  FieldCo MDM Bulgaria Migrants по въпроси, свързани с травмата и работата с деца и юноши, търсещи закрила.

От 2014г. е детски психолог в „Рийчаут.БГ“ – организация, подпомагаща деца, лишени от родителски грижи.

Членство:

Асоцииран член на „Българска асоциация по психоонкология“.

Съосновател на сдружение „Пространство за мен“.

Контакти:
0896 069 993
zapsihichnoto@gmail.com

За повече информация посетете www.zapsihichnoto.com .