„Истинската същност на другия не е в това какво той ти споделя, а в това, какво той не може да ти сподели. Затова, когато искаш да го разбереш, вслушвай се по-добре не в това какво говори, а в това, което не ти казва.“- Джубран Халил Джубран

Кога да потърся психотерапия или консултация?

Потребността от терапия е нещо, до което човек достига винаги сам и винаги по свой собствен път.
Чрез психотерапията се постига личностова промяна – човек открива и променя онова нещо у себе си, което до този момент му е пречело да се чувства щастлив, което му е създавало трудности и му е носело негативни преживявания. Този процес и дълъг и трудоемък и човек обикновено се нуждае от време за да узрее за него.
Като първа стъпка към психотерапията може да се счита психологическото консултиране.Като цяло, психотерапията помага на хората да изследват и разбират по-добре своя вътрешен свят и по този начин да имат по-пълноценен живот и взаимоотношения.

Препоръчва се при наличие на трайни проблеми, които могат да присъстват в различни аспекти от личния и професионалния живот като нарушават способността на индивида да се чувства удовлетворен и пълноценен. Такива проблеми са например повтарящите се състояния на депресия, чувството за непълноценност, тревожността, проблемите във взаимоотношенията, склонността към пристрастяване и др. Твърде често те водят произхода си от предишен емоционален опит или преживяни травматични събития.

За разлика от процеса на психотерапия, който обикновено изисква по-продължителен период от време и по-сериозен ангажимент от страна на клиента, психологическото консултиране е фокусирано към намиране на конкретно решение и затова може да се проведе и в рамките на една до няколко сесии.
Често пъти, първоначалната консултация със специалист, може да послужи за насочване към психотерапия.

Психотерапията помага за преодоляването на тези проблеми като се насочва към техните причини и по този начин работи за постигането на промяна на едно по-дълбоко ниво.

Фамилна консултация/ терапия

– Предбрачни консултации -психологическа съвместимост и несъвместимост на съпрузите в брака или двойката
– Отношения в семейството – трудности във взаимоотношенията в двойката, с децата с разширеното семейство /роднините/
– Отношения извън брака – Изневяра, Ревност, Психология на любовния триъгълник, Проблемни взаимоотношения със семеен  партньор
– Проблеми свързани със справяне с кризите в семейството,  раздяла, развод, повторен брак, осиновяване и самотно родителстване, загуба или траур в семейството
–  Преструктуриране  на семейните отношения при поява на нов член на семейството, раздяла, развод, загуба на близък човек, последващ брак
–  Трудна или липсваща комуникация
–  Личната криза на отделен член на семейството, разглеждана в контекста на взаимоотношенията с останалите семейни членове
– Различията на вярванията между брачните партньори
– Трудности свързани със сексуалните отношения в двойката
– Зависимости – работа с емоционалната зависимост в отношенията, емоционалната зависимост от партньора, несподелена любов и т.н.
–  Развод и раздяла – консултиране в състояния пред или след развод, стратегии за живот след развода; при страх от загуба на партньора или семейството

Индивидуална консултация/терапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделеното, емоционален отклик.   Психотерапията може да ви помогне при:

•Усещане за самота, тъга, тревожност, депресия
•Нарушаване на баланса работа-личен живот
•Проблеми във взаимоотношенията, в общуването
•Справяне с промени и стрес
•Раздяла, загуба
•Проблеми със самооценката/увереността
•Потиснатост, несигурност, неудовлетвореност

За мен

В терапевтичната си практика се ръководя от  принципи и ориентации, адекватни на състоянието на клиента и неговата готовност, зачитане на индивидуалните потребности, възможности и мотивация за позитивна промяна.

Образования:

–  Аналитична психология – юнгиански ориентирана психотерапия (група за собствен опит за тълкуване на сънища)
–  Аналитична психотерапия (психотелеснo ориентирана терапия)-до днес

–  Обучение към курс по Емпатична лаборатория- практикум по общуване с клиенти
– Група за собствен опит по психодрама- нулево ниво и първо ниво
–  Интерактивна група за собствен опит
–  НБУ- бакалавър-Психолог, НБУ- магистър-Логопед , НБУ-магистър- Фамилен и брачен терапевт

Стаж :  7 години самостоятелна практика

Квалицикации: индивидуална, фамилна и брачна терапия

САМО СЛЕД предварително уговорен час:  на тел. +359 884 695 931 или по
e-mail: poshnatalie@gmail.com