Образование: Завършила сам бакалавър „Психология“ във  ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий “  гр. Велико Търново. Образованието си продължавам в СУ  “ Климент Охридски ” гр. София  кадето завършвам две магистратури – „Социална и юридическа психология „ и „Детско – юношеска и училищна психология“ В момента сам редовен докторант по Клинична психология на тема “ Детските страхове“

Практическия ми опит в областта на психологическото консултиране и психотерапията е свързан с редица тренинги; интеракционни и интервизионни групи, работа под супервизия.Месторабота:

– Частна практика,

– Преподавател в Международен Славянски институт  по:

  • Психология на развитието
  • Експериментална психология
  • Увод в Психологията

 

Работя в следните области за деца,   юноши и възрастни:

–                    Тревожни състояния ( повишена тревожност, тикове, страх, фобии, генерализирано тревожно разсзстройство, паническо разстройство, натрапливи мисли);

–                    Депресивни състояния (ниска самооценка, фокусиране върху негативните преживявания )

–                    Агресия

–                    Комуникативни и адапптационни трудности ( във взаимоотношенията в семейството, в училище, в детската градина)

–                    Соматически симптоми (бронхиална астма, алергии, безпричинни болки в главата  и други заболявания)

Терапевтична област : Сертифициран позитивен психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия – България и  WAPP – Световна асоциация по Позитивна Психотерапия

За контакти :

тел: 0893 995 945

E-mail: natalijatodorova@yahoo.com

Адрес:

гр.София; кв.Лозенец; ул. Цанко Церковски 22