Образование:

 • Клинична психология – Софийски университет
 • Магистратура приложна психология – ПУ П.Хилендарски-Пловдив
 • Фамилно консултиране – Институт по Позитивна психология – ПИСЕЛ гр.София
 • Участие в европейски проекти

Професионални умения и квалификации

 1. 123Национален център по обществено здраве и анализ-София

– Обучителен курс за работа с Теста на ВЕКСЛЕР

за интелигентност при деца от 6-16г. /HAWIK-R 1983/

 1. Certificate of attendance – Jeffrey Zeig

– Anxiety and Depression

 1. Училище за деца с нарушено зрение – София

Фондация Хилтън-Пъркинс – С А Щ

– Форми и възможности за обучение на зрително

затруднени деца с множество увреждания

 1. ДКТОЦ – Сивена – Пловдив

– Терапия и обучение на деца от АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР

по програма T E A C C H

 1. Терапевтичен и обучителен център Пумпелина – София

– MONTESSORI терапевтични практики

 1. Терапевтичен и обучителен център Пумпелина – София

– B-PES Беледук – обучителна система

 1. Институт по позитивна психотерапия – София

– Рисунката в терапията с деца

 1. Консултативен център Плиска – София

– Използване на системен подход при работа с деца

с Хиперактивност и Агресивно поведение

 1. СОУ за деца с нарушено зрение – Луи Брайл – София

– Методи и техники при работа с деца със зрителни

и множество увреждания

Контакти:

гр.Стара Загора, кв.“3-чучура-юг“ тел: 0896 67 92 29

e-mail: alex_7878@abv.bg