Води се борба кой да владее планетата и кой да бъде господарят на човека!

“Майсторът” е съвършено различен от стандартното понятие за дявол. Дяволът от приказките е безобидно псе, което подскача покрай тази Сила. Сила на разума, която не е свързана с душата на човека, но го владее като разум. Тази разумна сила е Луцифер. Тя е допусната да действа от Небесният Отец, положил Божието начало у човека. Тази сила действа чрез т.нар. Посветени или Илюминати. Кръг от хора които изповядват преклонение пред тази сила на име Луцифер. Всеки от тези посветени или илюминати е “майстор”. Също така и маг. Но този Майстор, който е най-отгоре на Пирамидата / за справка виж Пирамидата изобразена върху една банкнота от един долар/,   не е просто евреин, нито просто даже и хазарски евреин, нито юдеин, нито пък “ешкенази”, той е преди всичко космополит, интернационалист, посветен или всъщност “илюминат”.

Толкова приказки за евреите – за и против. Кому е потребно това, чия воденица обслужва? Накрая, абсурдния спор, как е възможно да се избиват евреи, от страна на самия Хитлер, след като последният бил роден в семейството на Ротшилдови.

Целта е проста,  да се създаде антисемитизъм, която накратко е осъществима чрез приказки срещу “чифутите” (тази дума значи синоним на евреи от турски). А от това, да се възползват впоследствие тези Отгоре по горните етажи на Пирамидата! Тоест Високите Посветени или Високият Елит, играчите в сянка!

Как! Ето, това е майсторството!

Проблем, реакция, разрешение – като се води за носа наивника в точката, в която трябва.

Точката е илюминизмът. Еврейството, ционизмът са само една голяма спирка по пътя на нейното изпълнение. Хитлер преди да е бил антисемит, е бил преди всичко илюминат или най-малкото използван от последните.

Ционизмът ще бъде пожертван в крайна сметка. Той е станал прозрачен /изтъкали са си платното чрез него/ и от него полза повече няма. След това “изтъкаване” на това “платно”, ще последва изритването на “кросното”.

Но илюминизмът останал досега на заден план, ще стане видим и ще излезе напред.

Илюминизмът, илюминатите, и изпълнението на техния план, ето това е осъществяване по точки на Планът. Планът, какъв е този план, ето – това е въпросът!

Евреите според този план отново ще бъдат пожертвани, но не “ешкеназите”, а тези, невините и обикновените. Тези, които са служили за “подпалка”! Тези, които наистина бяха жертвани в предишния “холокост”. /Наистина, да се твърди, че е нямало никакъв холокост е огромно нахалство, но и преувеличаването произлиза от същите тези “майстори” играчи, създали цялото понятие за антисемитизъм.

Каква е все пак целта на тези илюминати? Да изпълнят своя план. А той какъв е? Дали се изчерпва само с изграждането на храма. Да, изграждането на храма, това е една от целите, но не и последната и най-главната. Над тази цел за изграждането на храма и изпълнението на отрицателно заложената програма на богоизбраничество, стои една друга генерална цел – да се покори и овладее планетата в името на Луцифер, Зад ритуала и богоизбраната доктрина и нейното осъществяване, стои нещо съвсем практично. Кое е то? – Властта над човешкия род в името на Луцифер и създаването на синтетичното човечество. Това е човечество не въз основа Плана на Отеца. Луцифер прави опит да създаде човечество, което от гледна точка на духовната тъкан,   отсъстваща в случая, е изкуствено, тоест човечество без душа, съдържащо само разумно начало. Създаването на човек с високо разумно начало, със строго логична конструкция, без сърце и душа, е било цел на Луцифер.

Войната е  стъпка по пътя на осъществяване Плана на илюминатите.

Няколко прогностични извода:

ЦИОНИЗМЪТ ЩЕ БЪДЕ ЖЕРТВАН

ИЛЮМИНИЗМЪТ ЩЕ СЕ ОПИТА ДА ОСТАНЕ СКРИТ ЗАД МЕДЕНИ ПРИКАЗКИ ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ С ЧОВЕШКО ЛИЦЕ

НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД ТРЯБВА ДА СЕ ОБЯСНЯВА КАТО КОНСТРУКЦИЯ КОЯТО Е В ПОЖЕЛАТЕЛНО ВРЕМЕ, И КАТО КОНСТРУКЦИЯ КОЯТО Е ФАКТИЧЕСКИ ВЕЧЕ РЕАЛИЗИРАНА /РАЗМИНАВАНЕТО МЕЖДУ ДВЕТЕ Е НАЛИЦЕ/

Войната на Израел, с оръдие САЩ, но зад всичко това стоят група от хора, които се наричат просветлени, т.е.  “илюминати”. Илюминатите използват евреите, и самите илюминати създадоха понятието за антисемитизма.

Болшевизъм, фашизъм, социализъм, антисемитизъм, ционизъм, илюминизъм, и още по нататък, какво следва? Засега илюминизмът измества ционизма. И затова стъпка по стъпка следва да се запознаваме с всяко едно от тези понятия.

Информацията за илюминатите изтласква информацията за ционистите, и така после става ясен плана за изкуственото понятие за антисемитизъм, стават ясни и явленията на фашизма и болшевизма. Кафявата и червена чума. Все едно и също котило стои отдолу. Все един и същ център, но този център не е само еврейски, не е нито само израелски.

Планът на илюминатите цели точно това, да се премине през войната и да се излезе от нея като се създаде впечатление, че всичко се управлява от Тях – Елитът. И че този елит е съставен от хора, които са призвани да бъдат господари на човечеството.

Новият световен ред трябва да се въдвори след тази война и да създаде впечатление, че всичко е по точен план в развитието на човечеството.

В действителност, новият световен ред цели да забави именно еволюцията на човечеството и да го отклони от неговото развитие, като създаде нов вид човек, свързан с едностранчивото развитие на човека само като интелектуална конструкция без душа в истинския смисъл на понятието емоционално чувствен комплекс.

За да се достигне до тази тяхна желана конструкция, те се прицелват в точни премерени стъпки, една от които е миротворчество и глобализация.

По този път, методите им са изключително гъвкави, от войната и благотворителността, от бомбите и възстановяването – социално подпомагане на бомбардирания регион чрез вкарване на инвестиции, до кадифената ръкавица.

 

КАДИФЕНАТА РЪКАВИЦА НА КАРДИНАЛА ИЛИ КАДИФЕНИЯТ ПОДХОД

Бъдете нащрек! Защото много може да си говорим, и да стоим пред екраните на телевизора и компютъра, но в действителност Планът на Новия световен ред се осъществява много точно във времето. Объркани били, богоизбраниците! Ами, да, но какво от това! Планът им все пак се осъществява. Като по ноти! Организацията им се крепи на огромни пари, психологически установки в съзнанието на населението, които вече веднъж прокарани, ги обслужват. И ако даже се опитаме да обясним на детето, че всъщност компютърната игра, която играе, не е само така просто игра, тогава ще дойде таткото, който ще ни обясни, че то всъщност и животът и той бил една игра.

#Малка вметка – за това как силните компании, които произвеждат електронни игри, които масово се играят не само от подрастващи, тинейджъри и дори възрастни хора, биват сваляни от торенти и ползвани напълно безплатно е доказателство, че тази индустрия се финансира от въпросната световна организация. Няма как една индустрия, за която е необходим сериозен финансов ресурс, изграждана от стотици хиляди програмисти и компютърни специалисти работещи за не малко пари да идват от продажба на същите. Съотношението на компютърните игри, които се играят с пиратски версии и това, на закупилите по легален начин в световен мащаб е 10/90%.

Така ще достигнем до Теорията на игрите, която иначе е голяма теория, но всъщност тя пренася Законите от материалното битие неправомерно в сферата на духовното битие. А душата на човека не е просто една материя, нито просто една енергия, нито пък само по-финна материя, нито само по-финна енергия. Смяна на мащаба и непознаване структурата на човека, т.е. неотчитане истинската същност на човека като душа.

Дущата на човека всъщност е онова, което го прави човек, и върви обяснявай на тези от Елита за понятието човечност. Даже и тези от тях, които след дълги убеждения са възприели доктрината за глобализъм в човешко лице, и те също няма да проумеят, защо е недопустимо прилагането на Законите на материалното битие към духовното битие. Душата е създадена за да се развива по друг принцип. Законите на душата и човекът в този смисъл, са диаметрално противоположни на Законите на материята.

Тъй както е едно, когато един човек е приучен само да получава и да взема в своя живот, а друг човек – да дава от себе си, това е съвсем друго. В този смисъл Теорията на игрите не може да се приложи спрямо човешката душа. А и оттам, не може да се направи извода, че Господ бил всъщност един голям играч на зарове и после от там следва и другата нелепост, неправилен извод на някой илюминат, че животът бил също една игра.

Очаквайте продължение…