Образование:
Магистър по Артистични психосоциални практики, НБУ
Дипломиран психодрама-терапевт към фондация „Психотерапия 2000” (акредитиран от БДПГТ и FEPTO).

Член на:
Българско Дружество по Психодрама и Групова Терапия /БДПГТ/;
Българска асоциация по психотерапия /БАП/;.
Етичната комисия към БДПГТ;
Експертен съвет на Институт психология на групите;
Експертен съвет на Фондация „За по-добро образование“;
Съучредител и член на Управителния съвет на Институт ДЕА.

Стаж:
От 1998 г. – работа с деца в риск и в институции; обучителни групи по психодрама за собствен опит; консултиране и психотерапия на деца и възрастни; работа с родители и учители.
Обучения и супервизия на специалисти в психо-социалния сектор.

Квалификации:
Консултиране и психотерапия на деца и възрастни.
Консултиране на семейства и родители. Лекции за родители.
Групова работа – тренинги за собствен опит, асистенстско ниво и терапевтично ниво.
Психодрама.
Обучения, супервизия, тренинги на специалисти и институции в психо-социалната област.
Обучител по Психодрама къмФондация „Психотерапия 2000”.
Консултант към Детската академия на науките, изкуствата и спорта

Месторабота:
Частна практика в София

Цена:
30 – 50 лв. на сесия, договаря се в зависимост от конкретния случай.

Информация за контакти:
Телефон: 0888714638
Ел. поща: pcikalov@gmail.com