Всички ние сме плакали и това изглежда правят повечето от вас, което е напълно нормално. От полза на всеки е да плаче.

Идеята за статията, която четете в момента се роди, докато разглеждахме работата на Университета от Южна Флорида. Една трета от участниците там в подобно изследване, съобщиха настроението си след плача. Те се чувстваха зле. Другото, което тяхното изследването показа беше, че остатналите, които плакаха, но с подкрепа от човек до тях са били с по-добро настроение след плача.

Изследването на „Психология на човека” показва различни резултати от Университета на Южна Флорида. 50% от хората, които плакаха след това се почувстваха удовлетворени и по-усмихнати видимо. Забеляза се промяна в тяхната опорно двигателна система, както и в храносмилателната обработка на веществата в организмите им. Другото, което беше установено след плача, бе това, че пулса и темтературата бяха повишени. Не толкова значително, но ясно. Другата половина от изследваните, които плакаха се чувстваха зле, заради мъката, която не можеха да пренебрегнат и забравят.

Не винаги е ясна картината от изследвания и данни като тези, защото не бихме могли да обобщим всичко и навсякъде. Авторите на „Психология на човека” имаха предизвикателството да плачат в лабораторни и кухненски условия, част от които приготвяха ястия с лук. В тази част от изследването не бе установено нищо друго, освен едно незначително протиачне на секрет от очите на участващите доброволци.

Други отзиви и доказателства от доброволците, които участваха в теста бяха, че освен гореспоменатите няколко реакции, бяха установени и

  1. бавно дишане
  2. успокояващ ефект
  3. неприятен стрес
  4. увеличаване на сърдечната честота
  5. изпотяване

Успокояващият ефект по принцип настъпва по-късно и преодоляването на стреса е реакция, която се отчита, защото хората са склонни да запомнят най-вече приятната страна на плача.

Проучванията показват и че ефектите на плача зависят от проливането на сълзи, например хората с тревожност или нарушения в настроението са най-малко вероятни да преживеят положителни ефекти от плача. Освен това, учените съобщават, че хората, които нямат вникване в техния емоционален живот или не ходят на психотерапевт поне един път месечно действително се чувстват по-зле след плача!

Авторите на сайта предполагат и почти са сигурни, че тези лица и тяхната липса на емоционален поглед може да попречи на вида на когнитивните им промени, необходими на един тъжен човек с нисък опит и култура да трансформира нещо лошо в положително, в случая настроението си чрез плач.

Стоян Григоров за „Психология на човека“