Пример с мутрите, които са назобени със синтетична дрога и белтъкоусвояващи стимуланти. Повечето от тях са страхливи, винаги тръгват напред преди да бъдат нападнати. Признака на страха се открива по агресията, която е наблюдавана при така наречената контра атака или по-скоро защита, изпреварваща нападението на противника. Защо когато кажеш на някой „ти си тъпа мутра“, той веднага налита на бой? Това е неговият комплекс  за самозащитата, единственото му средство. Човешката психика е податлива на външно влияние – това е заложено в природа ни. Въпреки това фината, лесно възбудима психика често предизвиква у хората не само естествени, но и голям брой мними страхове, създадени от собственото ни въображение. Страхът е неприятна човешка емоция, която възниква при реална или предполагаема опасност за индивида и се проявява като вътрешно напрежение, безпокойство и възбуда, стигащи понякога до паника. Животът без страх е повърхностен, защото в такъв случай човек живее с лъжливото, привидно чувство за сигурност, а в действителност постоянно е изложен на опасности. Само хора, които са свободни, могат да се страхуват и от друга страна тези, които са отговорни, могат да чувстват вина. Може да се каже, че децата дарени със свобода и отговорност, са осъдени на страх и вина.

Във всички времена човек е изпитвал страх, но този страх през различните епохи е бил до известна степен различен. Съобразно промените в живота – политически, социално-икономически, културни и битово-психологически, страхът е менял своето лице, своя предмет и своята мотивация. Първобитният човек се е страхувал от природните стихии – бури, земетресения, наводнения, пожари, а по-късно и от отмъстителните богове.

Вероятно страхът е бил и първоначалната причина за създаването на боговете и регилията.

На по-късен етап човекът се е страхувал от войни и заразни болести, след това – от потисничество, безправие, конкуренция и фалит, а днес, освен от всичко изброено дотук, и от ядрена война, катастрофи, безработица, самота, рак, инфаркт, психически заболявания и в най-ново време – от спин, грип и други.