Дефиниция

Възпрепятстваното полово желание (ISD) засяга, на ниско ниво половият интерес, който довежда до провал за създаване или реагиране на една полова интимност между двама души. ISD може да бъде основно условие (за това дали индивида никога няма да усети сексуалното разстройство), или неосновно-второстепенно (това където липсата на действието е нещо съвсем ново за субекта). ISD също така може да бъде специфичен с партньора, или пък да бъде е общо положение за който и да е потенциален партньор. Диагнозата на разстройството към хипоактивна сексуална дисориентация засяга постоянна или периодично появяваща се липса на желание или отсъствие на полови илюзии. Както и да е, половото поведение може да бъде адекватно след като дейността един път вече е била създадена. Това безредие става във близо 20 процента от вселена и е повече ли обикновено при жените, въпреки че то наистина засяга и двата пола. Разстройството към полова неохота се отнася за състояние, в което концепцията за половия контакт изглежда отвратителна, Това разстройство става по-малко често вероятно от хипоактивно сексуално разстройство.

Симптоми:
Липса на сексуален интерес

Причини:

Проблеми с комуникацията

  • Липсата на привързаността
  • Много ограничително разглеждане на понятието секс, или негатив и травматичен полови изпитания
  • Физически болести и някои други негативни психологически състояния
  • Антидепресанти или прекомерното напрежение може да възпрепятства „половия интерес „
  • Индивиди, които са били жертви на детско сексуално посегателство и хора, чиито бракове се нуждаят от чувство