Накратко – това е частта в  човешкия мозък, която мотивира и контролира неговите действия.

Във вътрешността на човешкия мозък се намира онова, което наричаме “рептилоиден мозък”, най-стария и примитивен дял на мозъка на човека. Рептилообразния мозък се проявява като че ли неизменяем в хода на еволюцията. Освен нас хората го притежават и животните – бозайници.

При мъжете командите на рептилоидния мозък се изразяват в стремеж към голяма и лъскава кола, към много пари, към желание за власт, към красива жена. Желателно е да е с големи гърди (ама защо – не знаем), да е с ярки цветове (червило, лак, коса, облекло). И при това колкото повече жени имаме – толкова по-добре. Именно към рептилоидния мозък са насочени всички реклами, порнографията, наркотиците. Знаете за въвеждащите наркотици – кафе, захар, алкохол, никотин, кока-кола, тонизиращи напитки, канабис и пр. Това са легални наркотици, които се ползват редовно едва ли не от 80% от населението на света. Към тези въвеждащи наркотици, бих причислил и секса. След секс, в човешкия мозък се отделят редица хормони, които успокояват, приспиват и предизвикват блаженство. Човек се пристрастява към него, така както и към останалите наркотици. Та всички тези наркотици ни се натрапват едва ли не ежесекундно в ежедневието ни. При това положение е много трудно да се въздържиш, да не се поддадеш на изкушението.

” Едно кафе сутрин няма да ми навреди. С повече захар. Няколко цигари също няма да ми навредят. След това вафла. Навсякъде около мене хубави изкусителни жени. Отварям кой да е вестник – от страниците ме гледат голи жени. Вечерта се прибирам в къщи и си пускам телевизора – там същото.“

Brain

Рептилоидният мозък контролира телесните функции необходими за осъществяване на дишането както и телесната температура. Рептилоидите /влечугите/ са студенокръвни и те имат свойството да събират топлина от слънцето. Когато е тъмно, телесната им дейност се свежда до минимум. Биологическият им часовник, контролиращ тяхната активност е разположен в окото.

На този стадий на развитие, поведението им свързано с оцеляването на вида, като сексуално поведение, е инстинктивно и реакциите – автоматични. Територията при тях се завладява със сила и се отбранява впоследствие. Силата е права – това е накратко основата която мотивира техните действия.

Oт къде идват желанията ни? Елементарните ни желания – за хранене и за притежание идват от така наречения продълговат мозък (рептиолиден мозък). Toй се среща при влечугите, птиците и бозайниците, в това число и при човека. Някои учени го наричат рептилоиден мозък, затова защото при човека той е много подобен на аналогичния орган при рептилиите. Елементарното му действие е на принципа “колкото повече, толкова по-добре”, колкото по-ярко и по-лъскаво е нещо, толкова е по-силно желанието да го притежаваме.

Рептилоидният мозък при свраките ги кара да крадат лъскави предмети. Някои други пойни птици са склонни да крадат чужди яйца, по-едри, на друг вид птици и да ги мътят, загърбвайки естествените си инстинкти за възпроизводство. Кукувицата съществува благодарение на това. Снася едно по-едро яйце в гнездото на пойни птици, в резултат на което често пъти пойните птички сами си изхвърлят своите по-дребни яйца и мътят чуждото яйце. При човека обаче, и само при човека, освен рептилоидния мозък има и едно много по-голямо образувание – неокортекса. Накратко казано – Окултният живот. Системата ни стимулира да вземаме решения водени единствено от рептилоидния си мозък и напълно да загърбим работата на неокортекса.

Автор: Пламен Бояджиев