Обучение и квалификация:
  • Магистър по психология към СУ „Св. Климент Охридски”;
  • Психодрама терапевт със завършено психотерапевтично ниво към  Институт за психодраматични практики „Хирон“;
  • Квалифициран терапевт по зависимости;
  • Завършено обучение по лечение на зависимости по модел „Минесота“;
  • Завършена школа по зависимости във Варшава;
  • Завършено обучение по мотивационно интервюиране;
  • Завършено обучение за работа с близки на зависими/със съзависими;
 
Повече за мен:
 
От 2007 г. се занимавам с терапия на хора със симптоматика от депресивния спектър, от 2016 г. надградих терапевтичния си опит и се специализирах в консултиране на лица, експериментиращи и/или активно употребяващи психоактивни вещества и техните близки. Автор съм на Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален етап „От връстници за връстници“.
От 2022 г. станах част от екипа на клиника  „28 дни, за да си чист“,  реализираща лечение на зависимости по модела „Минесота“. Поех ръководството на „Дневен център“ към клиниката, в който консултирам индивидуално бизки на зависими, зависими и провеждам групови информационни и терапевтични срещи, свързани със зависимостта – същност, причини, механизми, симптоми, лечение, съзависимостта, превенцията на рецидив и др.
Интервюта:
Цена на индивидуална консултация: 50 лв.
 
Телефон: 0884729552; 0898531770
Адрес: София, ул. Ангиста 6, етаж 1, офис 4