Компетенции:
➢ Индивидуална психотерапия за деца и възрастни
➢ Групи за личностно развитие с деца и възрастни
➢ Семейно консултиране
➢ Обучения и тренинги

sashadimovaОбразование:
o магистър-психолог – ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“
o психодрама терапевт – ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“
o позитивен психотерапевт – WIAP
o фамилно консултиране – ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“

Член на Българската асоциация по психотерапия (БАП)

Стаж : от 2006г. частна практика като психотерапевт
водещ на групи за личен опит към ИПИГП“Бернхард Ахтерберг“

Контакти: гр.Велико Търново
тел. 0887 97 67 08
e-mail: saschadi@abv.bg