Светла Николова – психолог

Светла Николова

образование- магистър социален психолог, консултант по когнитивно- поведенческа психотерапя

стаж:

социален работник: 2007г.- до сега

психотерапевт: м. ноември 2010г- до сега (доброволец в Терапевтична общност)

месторабота:

1. Фондация “ЕКИП”

2. Терапевтична общност “Феникс”

контакти:

телефон- 0888 262104

e-mail  svetlanickolova@abv.bg

адрес-  гр. София, ж.к. Сердика

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *