Предлага:
Психологическо консултиране на възрастни при страхове, тревожност; депресивно състояние;  трудности при вземане на решения; проблеми в професионалната сфера, общуване, семейство и други житейски трудности; при житейски кризи, загуба на работа; загуба на близък човек.

Психологическо консултиране на деца и юноши при емоционални и поведенчески промени (често боледуване,   късно проговаряне или прохождане,  нощно напикаване, изоставане в психичното развитие); проблеми в общуването;  проблеми и трудности в училище;  рискови поведения; потиснатост и депресивно състояние;  агресивно поведение;хранителни разстройства,  развитие на лични качества и умения.

Образование: Висше – Магистър „Социална психология“ във Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“;

Бакалавър „Психолог“ във ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий“

Следдипломна квалификация: Психологическо консултиране в Българска школа по психоанализа гр.Варна;

Обучение по психоанализа в Българска школа по психоанализа гр.Варна

Стаж: като психолог – 3 години

Може да ме намерите на адреси:

Кабинет в гр.Кубрат, ул.“Вит“№3 или

Д „СП“Отдел Закрила на детето“ гр.Кубрат или на телефон: 0889233780