Магистър психолог

Образование:
Магистър по психология и магистър по педагогика.

Стаж като психолог:

4 години

Месторабота: Варна,
самостоятелна практика в
Център за психологическа помощ  „Душевен комфорт” – http://www.dushevenkomfort.com

Безплатен електронен вестник „Управление на живота“http://www.dushevenkomfort.com/bg/e-jurnal

Квалификация
Сертифициран консултант по Позитивна Психотерапия.
Специализация по групова позитивна психотерапия.
Курс  Постюнгианска женска психология.
Член на Българската асоциация по Трансперсонална Психология и Психотерапия.

Автор и водещ на тренинги и обучаващи програми.
Преподавател в Нов български университет от 1996г.
Преподавател във Варненски свободен университет от 1996 до 2004г.
Автор на научни публикации в сборници на Варненски свободен университет и Съюза на учените в България.
Автор на статии в медиите.

Контакти:
http://www.dushevenkomfort.com
info@dushevenkomfort.com

Тел.:
0885 771 498
0878 792 068