През 2002 г. завършва „Социална и приложна психология” , а през 2004 г. магистратура „Приложна психология” . Преминал през пълния курс на обучение по психодрама към организация „Психотерапия-2000”, групов член на БАП,  през периода 1999 – 2008 г. с диплом за психодрама-терапевт.

Тодор Тодоров е завършил  майсторско ниво в периода  1999 – 2006г.  с диплом за позитивен психотерапевт към ДППБ /Дружество по Позитивна Психотерапия/.

От 2004г. работи, като психолог-психотерапевт и специализира главно работа с тревожни и депресивни разстройства. Работи и като групов психотерапевт.

От 2006г. работи като организационен консултант и провежда различни организационни изследвания и тренинги.

КОНТАКТИ:

гр. Варна, бул. „Пирин” 8А – Психотерапевтична практика “Positum”