Специализация


Осемгодишно психотерапевтично обучение в школите на :

Фамилна и брачна терапия – Системна Индивидуална, Фамилна и Брачна Психотерапия, Институт-БернхардАхтерберг.
Завъшен курс по Хипнотерапия към БАХ ( Българска асоциация по хипноза)
Завършено терапевтично ниво Психодрама терапевт към Институт «Бернхард Ахтерберг»

 

 

Повече за мен :

В момента работя като психолог-психотерапевт на свободна практика в Център за психологическо консултиране „ Синергия“ , Детски контактен Център, както и като външен психолог в ИГА – Фонд за превенция на престъпността.

Интересът ми към изследване на човешката психика се отключи още в гимназиалните години. Успоредно с университетското ми образование по Клинична и консултативна психология съм специализирала в школите на фамилна и брачна психотерапия, хипнотерапия и психодрама.

Считам, че интегративния подход или съчетанието на различни терапевтични школи в доста по-голяма степен би допринесло за намирането на подходящия метод за лечение на конкретната личност, отколкото ограничавайки се само в рамките на една психотерапевтична парадигма. Опитът ми в консултирането показва, че причините хората да се обръщат към психотерапията, се крият в трудностите им в сферите на близостта и любовта.

 

Заявки, по които помагам в практиката ми, включват, но не изчерпват теми като :

 

  • Партнъорски взаимоотношения;
  • Семейни проблеми;
  • Раздели, загуби на близки и роднини;
  • Страх от загуба/отхвърляне от значим друг;
  • Трудности при взаимодействието ни с околните – близки, приятели,колеги;
  • Трудности при вземане на решения;
  • Неувереност;
  • Тревожност ;
  • Депресия;
  • Фобии,безсъние, отказване на цигари и др.

 

Телефон:0884-324-023
E-mail : info@filipavelkova.com