Фригидността е разпространена форма на полова импотентност при жената. Тя се състои в забавяне (на полово желание). Фригидността може да се дължи на обективни смущения: Преумора, изтощение, диабет, неврастения, интоксикации и т.н. Но най-често причината за фригидността е психологическа. Разбира се, трудно ми е да посоча общовалидна причина. Всяка фригидност следва да бъде лекувана според случая. Трябва все пак да разгледаме „нормалните и ненормалните“ случай на фригидност.

Нормална фригидност. В 90%процента от случайте вината е в мъжа. Много жени се страхуват, когато идва време да си лягат! Разиграват се толкова много тайни драми! Тези фригидни жени заявяват, „че ненавиждат половия акт“. По-точно би било, ако кажат, че ненавиждат начина, по който мъжа осъществява акта. А това съвсем не е едно и също. Фригидността и ненавистта към детеродния акт са често срещани реакции у много жени, които са напълно нормални. Неубходимо е съвсем малко(често пъти от страна на мъжа!), за да се сложи край на подобно положение. Става дума, пак повтарям, за нормален мъж и нормална жена. Мъжа никога не трябва да забравя колко по-сексуална от него е жената. Трябва да помни, че жената смесва в едно чувство, емоции и чувствителност.
А какво се получава на практика? За повечето мъже половият акт се изразява в почти механични, бързи действия, водещи почти веднага до задоволяване. Обратното, при жената половият акт трябва да бъде резултат на едно бавно движение напред. Нуждаят ли се жените от ласки? Да, но най-вече от душевни ласки. Тук именно често се проявява мъжкото чувство за малоценност. Мъжете веднага изразяват желанието си да „се покажат силни и способни“ и непозволяват да се получи нужното отпускане. Някой мъже наричат това „свян“, а в случая се касае за страх, за липса на самоувереност и доверие в партньорката.
За всяка нормална жена плътската любов е резултат от единение на чувствата. Този факт никога не бива да се забравя. Мъжът се нуждае от известна доза интуиция. А тя много често е погубена от мъжката логика и от разума. Един мъж ми каза: „Интуиция ли? Но тя е присъща на жените! Да не съм жена!“ Това е смешно. Да си „силен мъж“(или да го вярваш) понякога е практично, стига да продължи по-дълго. Още повече, че мъжете от тази категория често пъти са единствените убедени в силата си; жените никога не се лъжат в тези неща. Но не е ли по-добре за мъжа да се покаже нормално човешко същество, как мислите? Интуицията е необходима за мъжа, тя би могла да спаси милиони семейства, които едва се крепят.
Много са мъжете, които смятат, че щом като партньорката им проявява нежност, това автоматически означава полово желание. Каква грешка!

Жената се нуждае от сигурност и от нежност; тя очаква отговор, пълен с чувства и разбиране. Очаква да срещне психическа стабилност у партньора. Колко жени таят в душите си неприязън към този партньор?… Неприязън, за която никога не споменават, но която съществува и може да завърши с фригидност. Защо става така? Защото те се сблъскват с неразбиране от страна на мъжа, с неспособността да се отпуснат, с липсата на ласки и на нежност и т.н. Както и със страха да не би „той“ да помисли изискванията на жената за „женски глупости“ и т.н. Хармонията е хубаво нещо и тя е от съществено значение за женската сексуалност. Жените се стремят да я постигнат в цялата й пълнота. След като един композитор отделя толкова дълго време за композирането на една симфония, не мислите ли, че хармонията в сексуално отношение изисква и ние да постъпим по същия начин?
При нормалната фригидност отговорността на мъжа може да бъде от друго естество. Известно е, че жената не трябва да чувства доминирането, или слабостта на пратьора, а физическата и психическата му стабилност. Тази е причината, поради която много жени остават (или стават фригидни) – именно защото мъжът е агресивен, страда от невроза, прекалено е нервен, женствен и пр. В тези случай фригидността е случайна, тя показва, че жената не може да се облегне на мъжката сила, защото тя чисто и просто не съществува. Тук става дума за късмет в лотарията на секса – да попадне на истинския мъж.

Ненормална фригидност. Останалите случай на фригидност неизменно са доказателство за смущения, настъпили в личността. Често пъти, както при мъжа фригидността може да е породена от чувство за малоценност, което пречи на жената да се отпусне. Ако подобно чувство е станало сътба за стотици хиляди жени, защо да се чудим тогава, че фригидността е толкова разпространена?

Голяма част от фригидните жени са прекалено борбени натури. Те се бунтуват срещу ролята, отредена им от природата.

Някои от тези разбонтувани и превърнали се в мъже жени стигат понякога до сексуално удовлетворение при известни условия (унижаване на мъжа):

– Правя секс с този мъж, защото чувствам, че той е моя спътник в живота.
– Ако успея да доминирам мъжа си, съм задоволена.
– Мога да имам полови контакти само, когато мъжът ми е нещастен и го съжалявам…

 

Някои от тези фригидни жени смятат, че полът е някакъв вид съревнование, при което има доминиращ и доминиране. Лечението на фригидността им зависи от породилите я причини.

Съществуват, естествено много причини за фригидност, точно както при мъжката импотентност. Често откриваме полови фиксации към ситуации от детството, психическа привързаност към родителите, пораждаща инфантилност, невъзможност, задоволяване без мастурбиране(било самата жена, било от партньори) и т.н. Съществуват също така и всички перверзии, чието задоволение зависи от „обратната“ привързаност на партньора. Така мазохистката ще си намери партньор съдист и обратното.

Автор: Пламен Бояджиев